INBJUDAN och TILLÄGGSREGLER för Fjugesta MS endurotävling,Lekebergskåsan

typ 2, lördagen 12Nov 2011

ARRANGÖR: Fjugesta MS, Box 84, 716 21 Fjugesta

Organisationskommitté: Michael Larsson, Per Johansson ,Ronny Ståhl

Tävlingsledare: Michael Larsson, Brohyttan Bäckhyddan , 716 93 Fjugesta

0585-252 17, 070-7969086

Domare : Tomm Holm

Tillståndsnummer: 70-51

Klassindelning: 1 Senior, 2 Junior, 3 Dam, 4 motion under 40 år, 5 motion över40 år,

6 ungdom 85cc ,7 ungdom 125

För deltagare i motionsklassen gäller att alla till och med årgång 1970 åker i klass 5. Från och

med 1971 åker i klass 4 .

Vid färre än 4 anmälda i klass 3 kör de anmälda i valfri klass.

Startordning: Nummer ordning, två eller fler per halvminut (beror på antalet startande).

Tävlingensart: Nationell tävling, typ 2, på pilad bana som köres flest varv på tid enl. nedan:

Dagsetapp :Klass 1,2,3,4,5 kör 2 varv

Kvällsetapp

För att gör det hela lite mer spännande för bla. Publiken kommer vi tillämpa jaktstart i klass 1 och 2 på kvällen. De 10 första startar i ordning efter plac. och tid efter dagsetappen.

Klass Tid

1 90min

2 90min

3 60min

4 60min

5 60min

6 60min

7 60 min

 

Anmälan:. Göres via länk på vår hemsida.

Anmälningsavgift:Klass 1,2,3,4,5 100:- sätts in på bankgiro Nr 334-1930

Anmälningsavgift:Klass 6 och 7 150 :- sätts in på bankgiro Nr 334-1930

Startavgift : Klass 1,2,3,4,5 200:- betalas på plats tävlingsdagen vid anmälan.

OBS. P.g.a begränsat utrymme är startfältet begränsat till 140 st.

 

Första start dag 13:00 Kväll ca 17:00

Ungdomar Start 10:45 Kör endast dagsetapp.

Förare som bryter tidigare än den maximala körtiden får sina varv tillgodoräknade.

Tidtagning: AMB Transponder.

OBS: Förare som bryter och inte meddelar detta i tidtagningskuren bestraffas med bötesbelopp om 1000:-

Detta p.g.a att vi inte vill leta igenom skogen halva natten i år igen.

 

Ev.förarmöte: Ungdom 9:30 Övriga 12:30 .

Förare erhåller eventuellt kompletterande upplysningar skriftligen i PM.

Varvets längd är c:a 12,5 km ungdom kör en kortare bana om c:a 10 min /varv

Respittid: 50 min .

Banan offentliggörs tävlingsdagen kl 08:30 vid startplatsen.

Medelhastigheten är ca 30 km/tim. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att göra ändringar

i såväl banans sträckning som medelhastigheten och körtiden beroende på förhållandena på tävlingsdagen.

Start och målplats: Mullhyttebanan, pilat från väg 204.

GPS-koordinater till endurobanan:

WGS 84  (lat,lon):  N 59* 9,256' , E 14* 39,431'

WGS 84decimal (lat,lon):  59,15427  , 14,65719

RT90:  6559790 , 1434317

SWEREF99: 6557281 , 480393

 

Utrustning: Oregistrerad MC tillåten, i övrigt enl SVEMO reglemente.

Dubbdäck är tillåtet vid vinterförhållanden, meddelas på vår hemsida www.fjugestams.com

senast torsdagen den 10 Nov.

 

Besiktning: och ljudmätning OBLIGATORISK .Medtag hjälm o ryggskydd.

Service: Får endast ske inom anvisat serviceområde. Service mellan dag o kväll får göras vid servicefordon.

Miljömatta är obligatorisk vid all uppställning av mc i hela depåområdet.

Den som inte använder miljömattan utesluts från tävlingen.

Bränsle: Kommer ej att tillhandahållas av arrangören.

Prisbedömning:.

Resultatlista: Anslås snarast samtliga förare är i mål.

Protester: Enligt SR 8.9

Priser: Pokaler och prispengar i klass 1,2 och 3 best. Av 50 % av startavgiften i resp.klass.

Prisutdelning: Snarast alla förare gått i mål och protesttiden gått ut .

 

Ansvar: All deltagande sker på egen risk. SVEMO, Fjugesta MS och tävlingsledningen

frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade skador eller olycksfall.

Denna tävling hålls i full överensstämmelse med SVEMO:s regler och dessa TR som

granskats och godkänts

av SVEMO.

Upplysningar Michael Larsson 070-7969086

Fjugesta 2011-10-03

Organisationskommitén.

 

Anmälan Lekebergskåsan 2011

Namn: Klubb:

Lic.nr.: Transponder nr.: Mc:

Klass: Email: Tel:

Meddelande: Beställ antal matlådor här